Mozambique

Het leven in Mozambique

In de Human Development Index (HDI) staat Mozambique momenteel op de 183e plaats van 191 landen en regio's, met bijna 65% van de bevolking die onder de internationale armoedegrens leeft (2,15 USD per dag).

Mozambique ligt in zuidelijk Afrika en is een van de landen die het meest getroffen wordt door de gevolgen van klimaatverandering. Het grenst aan Malawi, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Tanzania en Eswatini. De kustlijn van het land loopt parallel aan het eiland Madagaskar en strekt zich uit over meer dan 2.500 kilometer.

Tussen 1977 en 1992 werd het land geteisterd door een verwoestende burgeroorlog die naar schatting 1 miljoen mensen het leven kostte. Sinds 2017 heeft het conflict zich grotendeels geconcentreerd in het noordelijke deel van het land, rond de provincie Cabo Delgado. Door het aanhoudende geweld in de regio zijn ongeveer 780.000 mensen op de vlucht, waaronder veel vrouwen en kinderen.

De bevolking van Mozambique heeft te kampen met de gevolgen van ernstige voedselonzekerheid en ondervoeding bij kinderen is wijdverbreid: 38% van de kinderen onder de vijf jaar lijdt aan groeistoornissen. In 2022 waren waarschijnlijk meer dan een kwart miljoen kinderen onder de vijf jaar getroffen door ernstige acute ondervoeding. Deze situatie treft niet alleen het leven van veel kinderen, maar ook hun onderwijs, aangezien naar schatting 19% van alle schooluitval te wijten is aan chronische ondervoeding.

Mary’s Meals in Mozambique

Mary’s Meals serveert sinds 2024 schoolmaaltijden in Mozambique. Samen met onze lokale partner, Mozambique School Lunch Initiative (MSLI), voorzien wij meer dan 5.000 kinderen die naar scholen gaan in het semi-aride district Mabalane, gelegen in de provincie Gaza, in het zuiden. Onze dagelijkse maaltijden bieden de broodnodige hulp aan duizenden kinderen van wie de families kwetsbaar zijn en de effecten van klimaatverandering ondervinden.