Noodhulp

Mary’s Meals concentreert zich voornamelijk op haar schoolvoedingsprogramma’s maar levert ook al langer noodhulp aan kwetsbare regio's overal in de wereld.

Respons op noodsituaties

Mary’s Meals is een vervolg op een reactie op het Bosnische conflict in de vroege jaren '90. Sindsdien zijn we betrokken bij het verlenen van noodhulp in landen als Myanmar, Haïti, India, Kenia en Thailand.

Centraal bij al het noodhulpverleningswerk dat we uitvoeren staat steeds ons principe van het voeden van kwetsbare kinderen op een plek van onderwijs. In veel gevallen kunnen we onze steun uitbreiden naar grotere gemeenschappen.

Mary’s Meals heeft sterke relaties met haar partners die over de hele wereld actief zijn. In het geval dat zich een noodsituatie voordoet in een gebied waar we een vertrouwde, lokale partner hebben, zullen we samenwerken om de zwaarst getroffenen te bereiken.

Over het algemeen staan we open te helpen waar er een grote behoefte is en we een effectieve respons kunnen organiseren.

Noodhulpwerk in het verleden

Haïti

In januari 2010 was er een aardbeving in de hoofdstad van Haïti, Port-au-Prince. De scholen in Cité Soleil werden vernietigd. Daar bood Mary's Meals maaltijden voor duizenden kinderen die in verschrikkelijke armoede leven. Onze ondersteuners waren buitengewoon genereus, zodat we al binnen enkele dagen na de aardbeving noodvoedsel en medische middelen konden leveren via onze partners.

Somalië

In 2011 verenigden we de krachten met onze vrienden in Malawi en een Zuid-Afrikaanse liefdadigheidsinstelling – Gift of the Givers – om zoveel mogelijk voedselpakketten te leveren om meer dan 40.000 hongerlijdende mensen in Somalië te helpen overleven.

Kenia en Zuid-Soedan

In 2014 reageerde Mary’s Meals op de crisis in Oost-Afrika, waarbij 10,7 miljoen mensen getroffen werden door ernstige voedseltekorten. Naast ons permanente werk in deze regio, boden we extra noodvoedselhulp aan scholen in gebieden in Kenia en Zuid-Soedan.

Filippijnen

In 2011 gaven we voedsel, materiaal en financiële steun aan de vrijwilligers van Mary’s Meals en hun gezinnen, die hun woning verloren hadden na een tyfoon.

India

In 2013 boden we materiële steun aan de mensen die getroffen waren door de onthutsende overstromingen en aardverschuivingen. In 2004 lanceerden we een noodoproep, nadat India getroffen werd door een tsunami die huizen en vissersboten wegspoelde.Gezinnen beschikten niet langer over de middelen om zichzelf te onderhouden. Met de oproep zijn fondsen ingezameld om een vissersgemeenschap in Tamil Nadu te helpen. Aanvankelijk werd voedsel en een onderdak geboden en vervolgens werd steun geleverd om huizen te bouwen en nieuwe boten aan te schaffen.