Opgelet voor fraude

Hoewel de meeste fondsenwervers eerlijk zijn, bestaan er helaas ook bedriegers.  De Liefdadigheidsgroep Financies heeft bekendgemaakt dat honderden miljoenen ponden die bedoeld zijn voor liefdadigheidsorganisaties elk jaar verloren gaan ten gevolge van fraude.

Als je twijfelt aan de authenticiteit van een email, een brief, een bericht op sociale media of een telefoonoproep die beweert afkomstig te zijn van Mary’s Meals, neem dan contact op met ons zodat wij dit kunnen onderzoeken.  Het is altijd beter op veilig te spelen dan achteraf spijt te hebben.

Aanbevelingen om oplichting te vermijden

Waar moet je op letten

  • zorg ervoor dat schenkingen online gebeuren via onze officiële website of via erkende partners zoals JustGiving.  U kan controleren of een site veilig is door te kijken naar de https en een kleine afbeelding van een hangslot in de browser.
  • Wij zullen u niet contacteren tenzij u reeds een schenking deed aan Mary’s Meals of tenzij u gevraagd hebt dat wij contact zouden opnemen met u.
  • Elke mail of brief die wij sturen zal ons officieel logo bevatten, ons adres en ons liefdadigheidsnummer.
  • Controleer het adres van waar alle emails afkomstig zijn.  Wanneer de afzender geen Mary’s Meals adres heeft, kan dit een signaal zijn dat je waarschuwt.
  • Logo’s die onjuist zijn of links met websites die niet met Mary’s Meals verband houden kunnen ook een aanwijzing zijn dat er mogelijks fraude in het spel is.
  • Mocht u een verdachte telefoon ontvangen van iemand die beweert contact te nemen met u vanwege Mary’s Meals, leg dan de telefoon dadelijk neer en meld het ons onmiddellijk.

Wanneer u niet zeker bent van iets of wil nagaan of het klopt vooraleer u een schenking doet, aarzel niet om ons te contacteren via telefoon, email of sociale media.

Hoe kan u fraude melden

Als je weet of vermoedens hebt dat er fraude is bij een liefdadigheidsinstelling, dan is het uiterst belangrijk dat je dit incident meldt aan de bevoegde instanties.  Wie je moet contacteren, dat is afhankelijk van het ‘soort’ fraude dat zich heeft voorgedaan.  Bekijk zeker de richtlijnen hierna om beter te begrijpen wie je moet inlichten en wanneer dat moet gebeuren.

De politie

Indien u met fraude te maken krijgt die een onmiddellijk en belangrijk verlies of schade teweeg brengt, dan moet u overwegen om de plaatselijke politie in te lichten.

Uw bank

Indien de fraude te maken heeft met online bankverrichtingen, cheques, uw bankkaart of frauduleuze activiteiten op uw bankrekening, moet u onmiddellijk uw bank of creditcardbedrijf hierover inlichten.  De bank zal alle betrokken kaarten blokkeren en kan uw rekening bevriezen zolang het onderzoek loopt.

Meld het ons

Indien u twijfels hebt over de echtheid van een email, een brief, een bericht op sociale media of een telefoonoproep die beweren afkomstig te zijn van Mary’s Meals, neem dan contact op met ons om dit te kunnen controleren.