Over Mary’s Meals

Mary’s Meals verzorgt elke schooldag levensveranderende maaltijden voor ’de allerarmste kinderen van de wereld.

Wij zijn een no-nonsense liefdadigheidsinstelling, met een eenvoudig idee dat werkt: omdat we een dagelijkse maaltijd aanbieden op een plek van onderwijs, moedigen we kinderen aan om naar school te gaan, zodat ze een opleiding kunnen krijgen, die hen in de toekomst een uitweg uit de armoede kan bieden.

Ons werk is genaamd naar Maria, de moeder van Jezus die haar eigen kind in armoede grootbracht. We bestaan uit, respecteren en reiken uit naar mensen van alle of geen geloofsovertuigingen.

Het is onze visie dat elk kind een dagelijkse maaltijd krijgt in hun onderwijsinstelling. Wij geloven dat dit mogelijk is in deze wereld van overvloed wanneer we allemaal samenwerken.

Leer meer over Mary's Meals