Manieren om te geven

Ons schitterende leger van vrijwilligers levert het merendeel van ons werk over de hele wereld. Maar we zijn afhankelijk van schenkingen – van geld en materiaal – om voedsel en andere essentiële zaken te kunnen kopen.

We zijn dankbaar voor uw steun, hoe u die ook wilt geven.