De impact van ons werk

Met de aanbieding van een dagelijkse maaltijd op een plek van onderwijs, voldoen we aan de onmiddellijke behoefte van kinderen met honger en moedigen we hen aan naar school te gaan. De opleiding die zij krijgen biedt hen in de toekomst een kans op een uitweg uit de armoede.

Onze programma's willen de volgende positieve veranderingen teweegbrengen in het leven van de kinderen en hun gemeenschappen:

Veranderingen op korte termijn

  • Minder honger.
  • Meer inschrijvingen op school.
  • Hogere aanwezigheid, concentratie en leervermogen.
  • Grotere vooruitgang in de schoolprestaties.
  • Betere gezondheid en welzijn.

Veranderingen op lange termijn

  • Het aanmoedigen van gemeenschapssteun voor onderwijs.
  • Ondersteuning van kleine boeren.
  • Bij de overheid groeit de erkenning van schoolvoedingsprogramma’s.

Onze bewakings - en evaluatiestrategie focust op deze centrale veranderingen. Die kunt u hier downloaden. 

Dagelijkse hulp ondersteunt resultaten op lange termijn

Een hele generatie kinderen heeft nu hun volledige basisopleiding voltooid dankzij Mary’s Meals.

Deze jongvolwassenen zullen zichzelf en hun gezinnen in de toekomst kunnen voeden en zijn hoogstwaarschijnlijk sterk gemotiveerd hun eigen kinderen naar school sturen.

Onderwijzers vertellen ons vaak over de gedragsveranderingen die ze zien bij leerlingen die Mary’s Meals maaltijden ontvangen. Ze zijn niet alleen gezonder en meer tevreden, maar ze zijn ook vaker aanwezig en hun concentratievermogen in de klas neemt toe.

De inschrijvingen verhogen, de aanwezigheid verbetert

Na de introductie van Mary’s Meals hebben we consistente stijgingen gezien in de schoolinschrijvingen. Dit stijgt drastisch in het eerste jaar en blijft groeien naarmate ons schoolvoedingsprogramma deel uitmaakt van een vast programma van de school en het gemeenschapsleven.

Bewijs van succes

Terwijl de Malawi bevolking op basisschoolleeftijd gemiddeld met 2,7% per jaar toenam in deze periode (UNESCO-cijfer), steeg de inschrijving op deze 32 scholen met 41,7%.

In 2013 stelden wij vast dat in onze testgroep van 44 scholen in Malawi de inschrijving was gestegen met 35%, binnen drie jaar na de introductie van Mary’s Meals.

Het aantal kinderen dat slaagde voor examens op deze scholen steeg met 12% over drie jaar.

Een onderzoek van 60 scholen in Liberia’s verafgelegen Cape Mount provincie toonde aan dat het aantal inschrijvingen steeg met 51% sinds de introductie van Mary’s Meals in september 2012.

Heel wat kinderen die Mary’s Meals voor de eerste keer ontvingen, vertellen ons dat ze voorheen helemaal niets aten tijdens de schooldag.

Het standpunt van een onderwijzer

In Malawi bereiken we 30% van de gehele basisschoolpopulatie van het land. Irene Kaferapanjira geeft les aan Blantyre Girls Primary School in Malawi sinds we daar voedsel zijn gaan leveren in 2008.

Ze herinnert zich hoe het was om les te geven voordat de kinderen Mary’s Meals ontvingen:

“De leerlingen kwamen niet naar school en als ze al naar school kwamen, konden ze zich niet concentreren in de klas. Ze hadden altijd erge honger en dat maakte het moeilijk om hen les te geven.

“Nu is het tegenovergestelde het geval. Dankzij dit programma komen meer leerlingen naar school; ze blijven op school en ze verbeteren hun prestaties. Indien Mary’s Meals niet langer maaltijden zou aanbieden, zouden veel kinderen wegblijven.”

We blijven ons verantwoordelijk voelen onze schoolvoedingsprogramma’s te leveren aan 's werelds meest ondervoedde kinderen. Hierbij maken wij gebruik van onze unieke aanpak die eenvoudig klinkt, maar nooit simplistisch uit te voeren is.

Wat mensen ons vertellen over Mary’s Meals

Open quote mark Ik kan elke dag naar school komen. Voorheen moest ik thuis blijven omdat ik honger had. Ik houd van wetenschap en ik zou graag een wetenschapper willen zijn wanneer ik groot ben. Close quote mark
Patrick Aoun, 10, Izivale Private School, Montserrado, Liberia
Open quote mark Vóór Mary’s Meals hadden de kinderen helemaal niets te eten op school. Ze waren altijd moe en hadden geen energie of enthousiasme. Nu nemen ze maar al te graag deel aan de lessen en ze lijden geen honger! Close quote mark
Schooldirecteur Moses Nderema, Kagolo Primary School, Malawi.
Open quote mark Deze maaltijd is zeer belangrijk voor de kinderen, niet alleen om beter te kunnen leren, maar ook voor hun veiligheid. Ze kunnen op school blijven tijdens de middagpauze, in de plaats van voedsel te moeten zoeken. Close quote mark
Dossou Ninmata, 61, kok op de Hondji School, Benin.
Open quote mark “Sinds Mary’s Meals er is, zijn veel kinderen die niet langer naar school kwamen teruggekeerd op mijn school. Je ziet hun enthousiasme! Close quote mark
Onderdirecteur Daniel Cooper, Banjeh Public School, Montserrado, Liberia.

Gemeenschappen ondersteunen en economieën ontwikkelen

Waar mogelijk, kopen we veel van wat we nodig hebben om onze projecten te realiseren van lokale leveranciers, zoals bouwmaterialen en kookgerei, maar ook voedsel van kleine boeren. Dit bevordert de lokale economie en ondersteunt nog meer gezinnen die moeite hebben om hun kinderen te voeden.

In alle landen waar we werken, leven kinderen in extreme armoede en hebben ze elke dag honger. Veel overheden hebben schoolvoedingsprogramma’s in hun nationaal beleid staan, maar ze beschikken niet over de middelen deze programma's te implementeren en al hun kwetsbare kinderen te bereiken.

Mary’s Meals voorziet in deze behoefte. Omdat we gemeenschapsgestuurde schoolvoedingsprogramma’s inrichten, ontstaat een effectief model. De nationale overheid kan dit model overnemen en implementeren in hun programma’s.

Er zijn veel verschillende manieren om uw tijd, geld, ideeën en gebeden te schenken.