Privacybeleid

Mary’s Meals ("Wij") verbinden ons ertoe om uw privacy te beschermen en respecteren.

Dit beleid vormt (samen met onze gebruiksvoorwaarden and cookiebeleid) de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, of die u ons geeft, door ons verwerkt zal worden. Lees aandachtig het volgende om onze mening en praktijken te begrijpen in verband met uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze behandelen.

Door gebruik te maken van de Mary’s Meals website stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, mag u de Mary’s Meals-website niet gebruiken.

Informatie die wij kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie identificeert specifiek een persoon en kan het volgende omvatten: naam; e-mailadres; financiële accountgegevens en overige betalingsinformatie die u ons geeft voor de verwerking van schenkingen en betalingen; postadres; telefoonnummer; en apparaat-ID (inclusief IP-adres). Wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer u met ons correspondeert via telefoon, e-mail of anderzijds, kunt u ons persoonlijke informatie over uzelf geven.

Niet-persoonlijke informatie

Wij verzamelen niet-persoonlijke informatie die geen directe associatie met een specifieke persoon toestaat. Wij kunnen niet-persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen, publiceren, promoten, rapporteren of anderzijds bekend maken voor eender welk doel, op voorwaarde dat dergelijke informatie u niet anderzijds persoonlijk identificeert. Hieronder volgen voorbeelden van niet-persoonlijke informatie die wij verzamelen:

 • informatie over uw computer, hardware, software, platform, mobiel apparaat, Internet Protocol (IP)-adres;
 • taalvoorkeur;
 • geslacht;
 • anonieme informatie in verband met activiteiten van gebruikers van onze website, die als geheel verwerkt wordt en als niet-persoonlijke informatie wordt beschouwd voor het doel van dit privacybeleid;
 • informatie die verzameld wordt via cookies, pixeltags en overige technologieën die in meer detail beschreven worden in ons cookiebeleid.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om uw ervaring van onze website te veraangenamen en stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Ga voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en het doel waarvoor wij deze gebruiken, naar ons cookiebeleid.

Hoe de informatie gebruikt wordt

De informatie die wij over u hebben wordt op de volgende manier gebruikt:

Persoonlijke informatie

Wij zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze plichten na te komen die voortvloeien uit [eventuele contracten die tussen u en ons worden gesloten of] schenkingen overgemaakt door u aan Mary’s Meals en om u te voorzien van de informatie en diensten die u van ons vraagt;
 • om u te voorzien van de informatie over diensten of programma's die volgens ons interessant zijn voor u. Indien u een bestaande schenker of vrijwilliger bent, nemen wij uitsluitend contact op met u via e-mail, schriftelijk of sms, met informatie over diensten en programma's die gelijkaardig zijn aan de diensten of programma's die het onderwerp vormden van ons voorgaande contact. Indien u nieuw bent bij Mary’s Meals nemen wij uitsluitend via elektronische communicatiemiddelen contact op met u, indien u hiermee hebt ingestemd. Indien u niet wenst dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, deselecteert u het relevante vakje op het formulier of in de e-mail waarmee wij uw gegevens verzamelen (het registratieformulier) of neem contact op met ons;
 • om u te verwittigen over wijzigingen in onze diensten;
 • om zeker te stellen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier wordt voorgesteld voor u en voor uw computer;
 • om u te vragen om deel te nemen aan enquêtes;/li>
 • om uitwisseling met sociale media toe te staan. Wanneer u gebruik maakt van deze functie, dient u het privacybeleid van dergelijke websites te raadplegen om de informatiepraktijken van deze websites vast te leggen.

Niet-persoonlijke informatie

Wij zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze website te beheren en voor interne doeleinden, inclusief probleemoplossing, data-analyse, tests, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • om onze website te verbeteren om zeker te stellen dat de inhoud op de meest effectieve manier wordt voorgesteld voor u en voor uw computer;
 • om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten, wanneer u ervoor kiest om dit te doen;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te beschermen;
 • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze website over campagnes of programma's die interessant kunnen zijn voor u of voor hen.

Bekendmaking van uw informatie

In sommige gevallen moet u om toegang te krijgen tot bepaalde producten of diensten uw persoonlijke informatie indienen bij een derde partij, bijvoorbeeld voor de verwerking van schenkingen aan ons. Het gebruik van dergelijke informatie door de derde partij wordt beheerd door het privacybeleid van die partij. Ga naar het privacybeleid van de desbetreffende derde partij om zeker te stellen dat u begrijpt hoe ze de persoonlijke informatie die u hen geeft gebruiken. Indien u niet wenst dat de derde partij uw persoonlijke informatie verwerkt, mag u uw informatie niet aan hen overdragen.

Elke overdracht van uw persoonlijke informatie naar een Mary’s Meals partner, wordt steeds uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Merk op dat indien u een niet-Europese Economische Ruimte (“EER”)-gebruiker bent van de Mary’s Meals-website, uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar het Verenigd Koninkrijk, voordat de informatie naar een Mary’s Meals-partner in uw jurisdictie wordt overgedragen. Door gebruik te maken van de Mary’s Meals website stemt u in met een dergelijke overdracht van uw persoonlijke informatie.

Mary’s Meals kan relevante informatie over uzelf bekend maken aan onze onderaannemers zodat ze specifieke diensten kunnen leveren aan Mary’s Meals, zoals website hosting, professionele diensten, inclusief IT-diensten en verwante infrastructuur, klantendienst, e-mailaflevering, auditing en overige gelijkaardige diensten. De onderaannemers van Mary’s Meals moeten alle persoonlijke informatie die ze verwerken vertrouwelijk behandelen.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekend maken aan derden om diensten die u aanvraagt of functies die u initieert uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer u informatie en materiaal op mededelingenborden en forums publiceert, inclusief op onze Facebook-pagina. Wanneer u informatie op een publiek forum publiceert, wordt het publieke informatie. Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke informatie bekend maken om u te identificeren bij iedereen aan wie u communicaties stuurt via onze website en sociale media-pagina's.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekend maken indien wij de plicht hebben om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke plicht, of om onze gebruiksvoorwaarden en overige overeenkomsten te bekrachtigen of toe te passen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mary’s Meals, onze schenkers of overige personen te beschermen.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekend maken aan derden indien Mary’s Meals of een aanzienlijk deel van haar activa worden overgenomen door een derde partij, in dat geval zullen de persoonlijke gegevens die Mary’s Meals bezit over haar donateurs en vrijwilligers, één van de overgedragen activa zijn.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op andere websites die gekoppeld zijn aan de Mary’s Meals website.

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

Indien u in een land buiten de EER woont, worden de gegevens die wij over u verzamelen overgedragen naar, opgeslagen in en verwerkt in datzelfde land buiten de EER; en kunnen deze gegevens ook verwerkt worden door personeel (uit datzelfde land buiten de EER) dat voor ons of voor één van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan, onder andere, de betaalgegevens van uw schenking verwerken en de ondersteunende diensten leveren.

Door uw persoonlijke gegevens in te dienen en akkoord te gaan met de voorwaarden van dit privacybeleid, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Mary’s Meals zal alle redelijke stappen nemen die noodzakelijk zijn om zeker te stellen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt worden.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Alle transacties worden gecodeerd met SSL-technologie.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig. Hoewel wij ons best doen om uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw informatie die u hebt ingediend via onze website niet garanderen en iedere transmissie gebeurt op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strenge procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken als bescherming tegen onbevoegde toegang.

Uw rechten

Wij zullen u doorgaans op de hoogte stellen (voordat wij uw gegevens verzamelen) indien wij van plan zijn om uw gegevens te gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met u. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te kruisen op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht ook steeds uitoefenen door contact op te nemen met ons.

Onze website kan soms links bevatten van en naar de websites van derden. Indien u een link naar één van deze websites volgt, dient u op te merken dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens indient op deze websites.

Toegang tot informatie

De wet op de gegevensbescherming 1998 (Act) verleent u toegangsrecht tot de informatie die wij over u bezitten. Alle toegangsverzoeken kunnen onderworpen worden aan een kostprijs van £10 zodat wij u gegevens kunnen verstrekken over de informatie die wij over u bezitten.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst doorvoeren in ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd en, waar nodig, aan u gemeld via e-mail. Gelieve regelmatig opnieuw te controleren om eventuele updates of wijzigingen in ons privacybeleid te bekijken.

Contact

Wij horen graag uw vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met dit privacybeleid en u dient deze te richten aan via ons contactformulier.