Ethiopië

Mary’s Meals werkt in 17 landen op vier continenten.

Ethiopië is een van de armste en meest droog-gevoelige landen ter wereld. Veel kinderen en samen met hen ook hun families leveren dagelijks een gevecht om te overleven, vooral in landelijke gebieden waar de meeste Ethiopiërs wonen. Steeds terugkerende periodes van ernstige droogte en onvoorspelbare regenval maken het haast onmogelijk om voldoende voedsel te verbouwen. Dat is dan weer de oorzaak van wijdverspreide armoede en honger.

Ons werk:

We helpen scholen in de half dorre streek van Tigray gelegen in Noord Ethiopië, waar het voor gezinnen, door de wijdverspreide armoede, bijzonder moeilijk is om in hun levensonderhoud te voorzien.

Start van onze werking

Ons impact

2017

meer dan 45.000 kinderen krijgen maaltijden van Mary's Meals

Wist je dit al?

Hoewel er veel inschrijvingen zijn op school, liggen de percentages van kinderen die afhaken ook hoog. Twee derden van de kinderen maken immers hun lagere school niet af. Vooral meisjes zijn benadeeld gezien zij gemiddeld minder dan half zo vaak scholing krijgen als de jongens.