Onze visie

Elk kind heeft recht op onderwijs – en op voldoende eten.

Het is onze visie dat elk kind, dat chronisch arm is één maaltijd per dag ontvangt op een plek waar het ook onderwijs krijgt. En dat iedereen die meer heeft dan men nodig heeft, deelt met de armen die zelfs de meest essentiële zaken moeten missen.

Open quote mark Wij zetten ons in voor het kind dat honger heeft. Wanneer er vandaag kinderen die honger hebben voor ons staan, zullen we hen voeden. Tegelijkertijd zullen we aan de oplossing werken om hen op lange termijn gevoed te krijgen, waarbij we een internationale beweging van mensen creëren die in deze visie geloven. Close quote mark
Magnus MacFarlane-Barrow, oprichter en CEO van Mary’s Meals

Onze missie

Mary’s Meals is een internationale beweging die steun krijgt van mensen uit verschillende kringen en met verschillende achtergronden.

Wij willen mensen in staat stellen hun geld, goederen, vaardigheden, tijd of gebeden aan te bieden. Via deze betrokkenheid biedt men de meest effectieve steun aan de mensen die lijden onder de gevolgen van extreme armoede in de armste gemeenschappen in de wereld.

We heten iedereen welkom in de Mary’s Meals gemeenschap. We geloven dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de realisatie van onze missie.

Er zijn veel verschillende manieren om uw tijd, geld, ideeën en gebeden te schenken.