Hoe we de schenkingen besteden

Voor elke euro die u ons geeft, besteden we minimaal 93 cent aan onze liefdadigheidsactiviteiten.

Mary’s Meals begon haar werk vanuit een golfplaten loods. Tot op heden doet het nog steeds dienst als ons internationale hoofdkwartier.

Als een organisatie die in 's werelds armste gemeenschappen werkt, zetten wij ons in onze bedrijfskosten laag te houden. We gebruiken zodoende uw schenkingen maximaal voor het goede doel. We besteden maximaal 7 cent van elke geschonken euro aan beheer en fondsenwerving.

Dit is slechts mogelijk dankzij de inzet van toegewijde vrijwilligers bij het merendeel van ons werk in Nederland en in de landen waar we werken. Onze vrijwilligers voeren vele kleine werkzaamheden en activiteiten van liefde uit in onze naam.

Zie het verschil dat u kunt maken.

De doelstellingen van Mary’s Meals

Het statuut van de liefdadigheidsinstelling beschrijft de focus van onze liefdadige activiteiten als volgt:

A: het ondersteunen van armoedebestrijding, het promoten van onderwijs en het bieden van hulp aan mensen. Deze mensen kunnen ontsnappen aan armoede, overal ter wereld, door hun het volgende te bieden:

  • dagelijks maaltijden op school voor chronisch ondervoede kinderen;
  • huisvesting en gemeenschapszorg voor kwetsbare kinderen;
  • gezondheids- en gemeenschapszorg voor de armste gemeenschappen ter wereld;
  • hulp aan gemeenschappen in het buitenland en;
  • noodhulp na rampen door het ondersteunen van projecten onder leiding van Mary's Meals.

B: Door het scheppen van bewustzijn op nationaal en internationaal niveau over internationale armoede en het werk van Mary’s Meals in het onderwijs. Mary's Meals Nederland heeft het recht om gebruik te maken van het bovenstaande in de mate zoals noodzakelijk en niet in strijd met de bovenstaande doelstellingen of wettelijke voorschriften.

We zetten ons in om minstens 93% van alle ontvangen fondsen aan deze liefdadigheidsactiviteiten te besteden.

Waar uw geld naartoe gaat

We geloven in het goede beheer van alle hulpmiddelen die ons toevertrouwd zijn, en we streven ernaar open en aansprakelijk te zijn naar al onze ondersteuners en iedereen die bij ons werk betrokken is. We hebben onze toezegging om ten minste 93 cent uit elke euro te besteden aan onze liefdadigheids activiteiten consistent overschreden. Bezoek a.u.b. de webpagina van Mary’s Meals internationaal om financiele informatie te bekijken van de globale Mary’s Meals beweging. 

In de pdfs hieronder vindt u de jaarrekeningen sinds de oprichting van Mary’s Meals Nederland in 2011. Een second opinion op de jaarrekening gebeurt door een Nederlander die werkt en woont in Londen. Deze vertaalt zo nodig delen in het Engels voor het hoofdkantoor in Schotland.

De cirkeldiagrammen tonen per jaar het totaal aan ontvangen donaties en welk percentages daarvan daadwerkelijk aan de projekten is besteed. In de pdf "MMNtabellenScholen 2016" is per jaar uitgesplitst welke scholen met hoeveel geld gesponsord zijn en evt. welke grote donateur die school ondersteunt. Ook geeft het de doelen voor het huidige jaar weer en de tussenstand per juli.

Legenda

● Projekten | Fondsenwerving | Overige kosten

Korte toelichting

Uit de jaarrekeningen is op te maken dat Mary’s Meals Nederland geen kosten maakt voor gebouwen, inventaris, salarissen of advertenties. Door spaarzaam om te gaan met de financiële middelen van donaties dragen wij bij aan het bereiken van het internationale doel. Het doel is om minimaal 93% van de inkomsten aan de organisatie en bereiding van de maaltijden voor kinderen te besteden.