Kerk- en gebeds- ondersteuning

Er zijn vele manieren waarop uw kerk of gemeente Mary’s Meals kan ondersteunen. Veel van onze ondersteuners kiezen ervoor om te bidden voor ons werk en de gemeenschappen die we helpen.

Het Mary’s Meals gebed

Een manier om ons werk te ondersteunen is door het volgende Mary’s Meals gebed te gebruiken:

Onze vader geef ons deze dag ons dagelijks brood en vergeef ons voor de keren dat we meer nemen van het brood dan waar we allemaal recht op hebben. Laat ons U helpen de hongerigen met goede voeding te helpen en niet met restjes van onze tafel. Leer ons hoe we kunnen delen waar we geen recht op hebben. Kleed ons met Uw liefde zodat we elke goede daad die u voor ons gecreëerd hebt, kunnen voltooien. Prent Uw medeleven voor elk hongerlijdend kind in onze harten en gebruik onze kleine daden van liefde zodat ze niet langer honger lijden. Amen

Download onze gebedskaart.

De oorsprong van onze naam

Ons werk is genoemd naar Maria, de moeder van Jezus die haar eigen kind in armoede grootbracht.

Mary’s Meals ontstond vanuit het Christelijke Katholieke geloof van onze oprichters. De waarden en ethos die we vooropstellen reflecteert dit.

We bestaan uit, respecteren en delen uit aan mensen van alle geloofsovertuigingen of zonder geloof.

De grondbeginselen van Scottish International Relief, dat later bekend werd als Mary’s Meals, zijn terug te vinden in Medjugorje, een klein dorp in Bosnië-Herzegovina, waar de Maagd Maria sinds 1981 zou verschijnen.

De ervaringen in Medjugorje spoorden de oprichters van ons werk aan tot actie.

De naam zelf, ‘Mary’s Meals’ ontstond vanuit een wens om dit werk toe te wijden aan Maria, de moeder van Jezus.

Hulpmiddelen voor Kerk of Gemeente

Uw kerk kan Mary’s Meals op verschillende manieren ondersteunen. Van het organiseren van evenementen en activiteiten tot het inzamelen van goederen voor onze winkels, tot het sponsoren van een school of gewoon reclame maken voor ons werk.

U vindt veel ideeën, suggesties en handige downloads in onze fondsenwervingsrubriek.

Open quote mark We erkennen de bereidheid van mensen te bidden en vasten voor ons werk en nodigen de mensen uit die deze overtuiging delen op deze manier hun rol te spelen in onze missie. Close quote mark
Uittreksel – Mary’s Meals waardenverklaring