Twee minuutjes lezen: Stand van zaken uit Libanon

We helpen kwetsbare gezinnen in de nasleep van de harde winterstormen in Libanon.  Jean en Isabelle bij onze partner Dorcas geven ons een stand van zaken uit het centrum van de actie.

‘Het weer kan slechter worden, maar je weet hier nooit wat het weer zal doen.’

Back to all stories | Posted on 25 April 19 in NewsBlog

Na een reeks winterstormen in Libanon die hard toesloegen bij kwetsbare gezinnen die het reeds moeilijk hadden, vormde Mary’s Meals met onze partnerorganisatie Dorcas een team om levensnoodzakelijke voedselpakketten te voorzien voor de door de overstroming en lage temperaturen meest getroffen mensen.  Hier geven ze ons een stand van zaken uit het land.

De ergste winterstormen hebben gedurende ongeveer vijf dagen gewoed, toen werd alles rustig en twee dagen later kwam er opnieuw regen.  Zelfs als het weer nu niet meer slechter wordt, toch is er veel schade aangericht.

We weten niet zeker wat andere mensen hieronder verstaan want 10 graden klinkt vrij aangenaam, maar dat is zo als er verwarming is in je huis.  In Libanon en zeker voor de mensen die in de vluchtelingenkampen wonen, is 10 graden bijzonder koud omdat er geen degelijke verwarming aanwezig is.  Wat ze bezaten om zich tegen de winterstormen te beschermen was onvoldoende.  De laatste winters waren abnormaal zacht en toen de storm toesloeg waren de mensen daar niet op voorbereid.

Ze wonen in tenten en in ondermaatse, half opgetrokken bouwsels.  Deze ‘huizen’ werden aangetast, sommige daken werden vernield en de vloeren stonden onder water, de tapijten waren kletsnat.  Het water komt de huizen binnen.  De mensen moeten proberen hun huizen weer op te knappen, matrassen moeten vervangen worden, dekens, kleding en schoenen zijn goed voor de vuilbak.  Ze hebben nieuwe vuren nodig en brandstof voor verwarming en zoveel zaken meer.  Het gevolg is dat er voor voedsel nog minder overblijft dan voordien.  In de meeste gevallen stapelen de schulden zich op om deze basisbehoeften te kunnen voldoen.  Mensen die het al niet breed hadden, verloren nu het weinige dat ze bezaten.

De mensen kunnen niet gaan werken want er zijn geen jobs.  Ze hebben geen toegang tot financiële tegemoetkomingen en ze verloren veel bezittingen tijdens de stormen en de overstromingen.  Door de aanhoudende koude ging de eerste zorg van de ouders naar beschutting en warmte voor hun kinderen.  Voedsel is belangrijk voor hen, maar kreeg geen prioriteit omdat het zo koud was.  Het was verschrikkelijk voor hen.  Het was een benarde situatie en de mensen waren erg getroffen.  Daarom vroegen wij Mary’s Meals of zij konden helpen want de mensen moesten toch kunnen eten.

Na een onderzoek om te achterhalen wat de grootste noden waren in de getroffen gebieden, besloten we om 1000 voedselpakketten uit te delen aan de gezinnen die het meest geleden hadden onder de winterstormen.  De producten in de doos werden op zo’n manier samengesteld dat een gezin met vijf personen gedurende een maand voldoende voedsel zou hebben.  In de doos zitten zaken zoals rijst, olie, bonen, suiker, visconserven en bloem.  We hopen dat de kwetsbare gezinnen door het voorzien van deze voeding hier steun aan zullen hebben, zodat het geld dat ze nog over hebben kan dienen voor de veiligheid en verwarming voor hun kinderen.

De eerste voedselpakketten werden uitgedeeld in het vluchtelingenkamp van Bourji El Barajneh op dinsdag 12 februari.  Als je naar het kamp komt en ziet hoe de mensen er leven, dan zie je ook de grote noden die er heersen.  Het kamp zit overvol en kinderen en gezinnen moeten veel problemen het hoofd bieden.  Het voedsel dat wij hen aanreiken is voor hen een grote steun.  Het is basisvoedsel maar het is erg lekker.  Het is niet gemakkelijk om het kamp te bezoeken maar het was zo goed om het uitdelen van de voedselpakketten van Mary’s Meals mee te maken en te zien hoe gelukkig de mensen daarmee waren.