Paus Franciscus smeekt Mary’s Meals om door te gaan met hun belangrijke werk

De Heilige Vader Paus Franciscus heeft sterke woorden van bemoediging gesproken voor Mary’s Meals tijdens een ontmoeting in Rome met onze stichter en directeur.

Back to all stories | Posted on 11 May 16 in News

Magnus MacFarlane-Barrow die vergezeld werd door Francesco Stefanini, de directeur van Mary’s Meals Italië,  ontmoette de Paus na de wekelijkse algemene audiëntie op het Sint Pietersplein.

Tijdens hun gesprek in het Italiaans drukte de Paus zijn grote vreugde uit toen hij vernam dat Mary’s Meals nu reeds meer dan 1,1 miljoen van de allerarmste kinderen ter wereld dagelijks kan voorzien van een maaltijd op school.

Paus Franciscus greep dan de polsen van zijn twee bezoekers vast en met diepe bewogenheid zei hij: “Avanti, Avanti, Avanti.  Che Dio benedica il Volstro lavoro.”  Vertaald betekent dit: “Doe voort! Doe voort! Doe voort! Moge God jullie werk zegenen.”

Na de ontmoeting in het Vaticaan, vertelde Magnus: “Deze krachtige woorden van Paus Franciscus die recht uit het diepst van zijn hart kwamen, zullen voor mij voor altijd een bron van aanmoediging blijven. Ik hoop dat dit voor ieder van ons in de Mary’s Meals familie zo mag zijn.

“Hij smeekt ons om voort te doen, altijd voort tot aan dat volgende hongerige kind dat wacht op ons, tot deze visie van ons gerealiseerd wordt dat elk kind in de wereld elke dag een maaltijd zou kunnen krijgen daar waar ze school lopen. We zullen in het bijzonder deze woorden indachtig zijn wanneer we ontmoedigd geraken of wanneer we in de bekoring komen om te denken dat de hindernissen al te groot zijn.

“Ik ben de Schotse Bisschoppen bijzonder dankbaar die de Heilige Vader uitgenodigd hebben om mij te ontmoeten. Ik was ook zo trots om de hele familie van Mary’s Meals opnieuw aan hem te kunnen voorstellen, deze keer door hem mijn boek te overhandigen waarin ons gemeenschappelijk verhaal verteld wordt.”

Paus Franciscus kreeg een speciale uitgave ten geschenke van het boek ‘The Shed That Fed A Million Children’, de kaskraker van Magnus die het buitengewone verhaal beschrijft van Mary’s Meals. Deze speciaal ingebonden editie, de allereerste ooit die in het Spaans is uitgekomen, de moedertaal van de Paus, draagt op de cover het opschrift ‘un regale para el Papa Francisco’ - ‘een geschenk voor Paus Franciscus’.

Leer meer over Mary's Meals.