Mary’s Meals doet een dringende oproep om hulp bij de voedselcrisis in Malawi

Vandaag lanceert Mary’s Meals een dringende campagne ‘Crisis in Malawi’ voor de 6,5 miljoen mensen in Malawi die chronisch met voedseltekort kampen, in een poging de verwoestende impact van de huidige voedselcrisis in het land te helpen bestrijden.

Back to all stories | Posted on 28 July 16 in News

Het zuiden van Afrika kampt met de ergste voedselonzekerheid in vele jaren. Dit is het gevolg van een combinatie van periodes van grote droogte, gevolgd door overstromingen die de aanplantingen hebben vernietigd en de oogst totaal hebben verwoest.

In Malawi, één van de meest getroffen landen, staan veel gezinnen aan de rand van de hongerdood en de regering van Malawi heeft dan ook de nationale noodtoestand uitgeroepen.

De zuidelijke provincies zijn daarbij het ergst getroffen en precies daar is Mary’s Meals volop werkzaam.

Momenteel bezorgt Mary’s Meals dagelijks aan meer dan 800.000 kinderen in Malawi een voedzame schoolmaaltijd en dit met de steun van een landelijk netwerk van 65.000 toegewijde vrijwilligers, meestal moeders die de maaltijden in de schoolkeuken klaarmaken en opdienen aan hun kinderen.

Met deze ‘Crisis in Malawi’ campagne, doet de hulporganisatie een dringend beroep op hulp zodat voor de honderdduizenden kinderen die nu al afhankelijk zijn van de schoolmaaltijden, de stellige zekerheid geboden wordt dat ze hun maaltijd op school kunnen behouden. Daarenboven willen we graag onze activiteiten uitbreiden zodat we nog meer kinderen kunnen bereiken vooral in die gebieden die zich in de grootste onzekerheid bevinden qua voedselvoorziening.

Magnus MacFarlane-Barrow die de stichter en CEO is van de organisatie, is net terug uit Malawi, waar Mary’s Meals destijds, tijdens de verwoestende hongersnood van 2002, van start ging.

Magnus zei: “In ben geschokt als ik het lijden van dit volk zie, te midden van deze steeds erger wordende crisis. Het ene na het andere gezin dat ik ontmoette zit nu al zonder voedsel zo kort na de oogst en ze weten werkelijk niet hoe ze de komende maanden moeten overleven. Er is diepe wanhoop in vele landelijke gebieden. Herhaaldelijk hoorde ik toch dat Mary’s Meals hun enige houvast was.

“De zekerheid van een dagelijkse schoolmaaltijd is nooit zo belangrijk geweest in Malawi en we zijn vastbesloten om deze zekerheid te blijven bieden aan de honderdduizenden kinderen die er al van genieten, terwijl we ook middelen zoeken om nog meer scholen te bereiken in de meest getroffen gebieden. In naam van al die gezinnen wil ik iedereen van harte danken die onze opdracht ondersteunt in deze periode van grote nood.”

In deze crisistijd is de dagelijkse maaltijd van Mary’s Meals niet enkel een krachtig motief om naar school te gaan, maar het is een levengevend redmiddel voor kwetsbare kinderen die wanhopig snakken naar voedsel.

Eurita, een 43-jarige moeder van 6 kinderen weet dit maar al te goed. Na het overlijden van haar man, heeft ze gevochten om het gezin overeind te houden, maar de laatste tijd - door de magere opbrengst van het veld en de schaarse werkgelegenheid - is het niet meer mogelijk de eindjes aan elkaar te knopen. Zij is midden in deze crisis vooral bezorgd over de toekomst van haar jonge kinderen.

“Ik kijk naar mijn kinderen en voel me zo hulpeloos”, zegt Eurita. “Er is niets te eten in huis en als moeder is het hartverscheurend om mijn kinderen zo te zien. Ik zit echt in de put. Ik weet niet waar het met mijn gezin naartoe gaat en ik ben bang.”

Toch is er voor Eurita een lichtpuntje in de dagelijkse strijd om te overleven. Haar kinderen gaan nu elke dag naar de Mchenga Basisschool waar ze via Mary’s Meals een voedzame beker maispap krijgen verrijkt met vitamines.

Onze organisatie heeft dringend publieke ondersteuning nodig om een veiligheidsnet te blijven bieden aan gezinnen zoals dat van Eurita. Het schoolvoedselprogamma biedt hen immers de geruststellende zekerheid dat hun kinderen dagelijks een maaltijd krijgen. In omstandigheden waar toegang tot voedsel zo beperkt is en vele ouders uiterst bezorgd zijn voor hun kinderen, is deze steun van vitaal belang.

Miljoenen mensen hebben niet te eten. Help ons juist nu meer kinderen te bereiken.