Mary’s Meals geeft nu dagelijks aan 1.230.171 hongerige kinderen een schoolmaaltijd

Back to all stories | Posted on 19 April 17 in Announcement

Mary’s Meals, de organisatie die zich wereldwijd inzet om honger te helpen bestrijden bij de allerarmste kinderen ter wereld, heeft vandaag aangekondigd dat het nu 1.230.171 kinderen, elke dag, een voedzame maaltijd kan aanbieden op school.

Dit betekent dat zij, dankzij de aanhoudende steun van medewerkers en sympathisanten overal ter wereld, sedert september 2016 meer dan 43.000 nieuwe kinderen hebben kunnen toevoegen aan hun programma van schoolmaaltijden.

Mary’s Meals is werkzaam op vier continenten, waar zij de plaatselijke arme gemeenschappen steunen bij het oprichten van schoolvoedingsprogramma’s waarbij het bestuur gebeurt door de gemeenten zelf.  Deze programma’s vormen een aansporing voor de kinderen om naar school te komen waar ze een maaltijd krijgen die hen helpt zich terdege op hun studie te kunnen concentreren.  Kinderen die in armoede leven worden anders immers gedwongen om te gaan werken, om te bedelen of om hun voedsel bijeen te zoeken.

De hulporganisatie begon in het jaar 2002 door aan slechts 200 kinderen voeding te geven in Malawi, waar toen een verwoestende hongersnood heerste.  En vandaag is er de broodnodige steun bij het bestrijden van een andere crisis in Oost-Afrika, waar droogte en gewapende conflicten een humanitaire noodsituatie veroorzaken die meerdere landen treft, waaronder ook twee landen, Zuid-Soedan en Kenia, waar Mary’s Meals aan het werk is.

Verspreid over Zuid-Soedan, dat zwaar is getroffen door hongersnood, en waar een brutale burgeroorlog maar blijft woeden, en in  Kenia, getroffen door droogte, krijgen 46.000 kinderen in deze penibele omstandigheden toch de zekerheid dat ze elke dag een degelijke maaltijd kunnen bekomen op school.  Daarom is Mary’s Meals nu niet alleen een krachtige aansporing om naar de klas te komen, maar een levensreddende uitweg voor deze kwetsbare kinderen die wanhopig voedsel nodig hebben.  Miljoenen mensen in heel Oost-Afrika staan op het punt te sterven van de honger en daarom heeft Mary’s Meals een bijzondere oproep gelanceerd om de verwoestende impact van deze crisis te helpen indijken.

Moses Kopurot Kenyi die voor een partnerorganisatie werkt in Zuid-Soedan vertelde ons: “De meeste kinderen hier zijn ondervoed en staan voor veel problemen en uitdagingen.  Om hen op school te houden, hebben we het voedselprogramma van Mary’s Meals hard nodig.  Als er geen maaltijden komen, ziet de toekomst voor Zuid-Soedan er zeer zeker heel belabberd uit.  We danken Mary’s Meals en we danken ook allen die Mary’s Meals steunen.”

Magnus MacFarlane-Barrow die de stichter en directeur is van Mary’s Meals zei: “Het prachtige nieuws dat we nu 1.230.171 kinderen bereiken met de maaltijden van Mary’s Meals, is te danken aan de verbazingwekkende inspanningen van onze vrijwilligers en sympathisanten overal ter wereld.  Door de inzet van hun tijd, hun geld, hun bekwaamheden en hun gebed kunnen wij onze belofte waar maken om aan kleine kinderen die in grote nood verkeren, dagelijks een maaltijd op school aan te bieden.  “Of het nu gaat over ons werk in Zuid-Soedan, een land waar een jong meisje driemaal meer kans heeft om te sterven in het kraambed dan dat ze de lagere school kan beëindigen, of over ons nieuwste programma in de door oorlog verwoeste stad Aleppo in Syrië, waar kinderen gedurende jaren de meest ondenkbare trauma’s hebben moeten verduren, steeds zien we dat de dagelijkse maaltijden van Mary’s Meals, gekoppeld aan de zo belangrijke schoolopleiding, meer dan ooit van cruciaal belang zijn.

Door de onvoorstelbare vrijgevige respons op onze dringende oproep voor Oost-Afrika, konden we in Zuid-Soedan nog een uitbreiding realiseren van 2.000 kinderen tijdens deze laatste weken.  Dit is werkelijk het bewijs van de vastberaden toewijding van onze sympathisanten en vrijwilligers die weigeren te aanvaarden dat ook maar één kind zou moeten honger lijden in deze wereld van overvloed.  Maar, terwijl nog 61 miljoen kinderen niet naar school gaan wereldwijd en nog veel meer kinderen chronisch ondervoed zijn, weten we dat ons werk nog maar pas begonnen is.”

Mary’s Meals houdt eraan de vaste kosten bijzonder laag te houden.  Tenminste 93% van onze giften wordt dan ook rechtstreeks besteed aan de hulpactiviteiten.  Dit is slechts mogelijk omdat het meeste werk, gaande van bewustmaking en fondsenwerving tot het bereiden en opdienen van de maaltijden, door een leger van toegewijde vrijwilligers uitgevoerd wordt en daarvan zijn er alleen al in Malawi meer dan 80.000 aan de slag.

De gemiddelde kostprijs om een kind gedurende een heel schooljaar een maaltijd van Mary’s Meals aan te bieden bedraagt slechts €15.60.  Om meer te vernemen of om een schenking te doen, verwijzen we naar de website www.marysmeals.nl

 

Een aantal feiten :

  • Mary’s Meals is werkzaam in Zuid-Soedan sedert 2008 en in Kenia sedert 2005 waar ze kinderen in armoede naar de klaslokalen uitnodigen door ze dagelijks een schoolmaaltijd aan te bieden.Op vandaag zijn er in Zuid-Soedan 18.000 kinderen en in Kenia 28.000 kinderen die door onze organisatie gevoed worden.
  • Mary’s Meals is een eenvoudig concept maar het werkt.De organisatie zorgt voor een dagelijkse maaltijd op een plaats waar les gegeven wordt zodat chronisch ondervoede kinderenaangetrokken worden om naar school te gaan waar ze een opleiding krijgen die hen voor hun toekomst een ladder aanreikt om uit de armoede te klimmen.
  • Mary’s Meals voedt elke dag hongerige kinderen in 14 landen, waaronder Malawi, Liberia, Kenia, Syrië, Zambia, Haïti, Oeganda, Zuid-Soedan, Thailand en Indië.
  • Een onafhankelijke studie in Malawi toont aan dat in scholen waar maaltijden van Mary’s Meals opgediend worden, de honger vermindert, de schoolinschrijvingen toenemen, de aanwezigheid op school verbetert, de cijfers van het aantal spijbelaars dalen, de afwezigheden nemen af, de concentratie tijdens de lessen verbetert aanzienlijk, het algemeen peil van het kennisniveau stijgt, de ouders zijn minder angstig en de kinderen zijn gelukkiger.
  • De organisatie Mary’s Meals is begonnen in 2002 tijdens een bezoek van Magnus MacFarlane-Barrow aan Malawi gedurende een periode van hongersnood. Hij ontmoette daar een moeder die stervende was door AIDS.Toen Magnus aan haar oudste zoon Edward vroeg welke droom hij koesterde voor zijn leven, kwam het antwoord heel eenvoudig: “Ik wil genoeg te eten hebben en ooit kunnen naar school gaan.”
  • Mary’s Meals krijgt steun van over heel de wereld.Samenwerkende organisaties bevinden zich in Oostenrijk, Canada, Kroatië, Duitsland, Italië, Ierland, Nederland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de VSA, maar er zijn ook internationale groepen die geld inzamelen in Australië, België, Denemarken, Frankrijk, Polen, Portugal, Slovenië en de Verenigde Arabische Emiraten.