Leven in Liberia: rond gevoel in Tubmanburg

Onze programma manager in Liberia blikt terug op zijn eerste twee jaar in het land.

Back to all stories | Posted on 12 February 16 in Life in Liberia

Als ik terugkom ik Tubmanburg, Liberia na de kerstvakantie te hebben gespendeerd in Northumberland, weet ik precies wat mijn vrienden en collega’s gaan zeggen: “John, je bent zo dik, “moet je je dikke buik eens zien”, etc.

Zelfs de dove studenten op school – De Oscar Romero School voor doven – laten met hun gebaren weten dat ik dik ben. Als ik in Northumberland zou zijn geweest, was het een reden tot schaamte geweest. Maar nu ik twee jaar in Liberia woon, weet ik dat iemand dik noemen een groot compliment is! Het is de lokale manier om iemand te vertellen dat hij of zij er fit en gezond uitziet.

Het waren interessante jaren voor mij hier in West Afrika, waar ik onderdeel uitmaak van het team dat iedere dag schoolmaaltijden uitdeelt op 450 scholen met in totaal 135,000 kinderen. Een van de grootste uitdagingen was tijdens de Ebola uitbraak, als gevolg daarvan waren de scholen in een periode tussen juni 2014 en maart 2015 gesloten. De grote angst, de vele doden die er vielen en dat steeds meer kinderen wees werden, kreeg de schijn van normaliteit.

Dit deed me denken aan het grote verschil tussen de mensen hier in Liberia en mijn vrienden en familie thuis. De 14 jaar durende burgeroorlog dat het land verwoeste tussen 1989 en 2003 speelt ook nog zijn parten in het land, een groot deel van de bevolking is door het conflict geraakt.

Ondanks het verschil in klimaat, cultuur en economie valt het enorm op dat Liberianen dezelfde hoop en ambities hebben als de meeste mensen. Ze hebben alles voor hun kinderen over zodat zij naar school kunnen gaan en een gelukkig leven kunnen leiden zonder conflicten en geweld dat de volwassen generatie wel heeft moeten doorstaan.

Mary’s Meals heeft niet de illusie de allesomvattende oplossing te zijn voor de Liberianen en hun strijd in het dagelijks leven. Maar met een maaltijd per dag op de plek van onderwijs, hopen we de kinderen aan te moedigen om naar school te gaan en de lessen te volgen zodat ze kunnen leren van het verleden en door educatie vooruit kunnen kijken naar een betere toekomst.

Er zijn veel verschillende manieren om uw tijd, geld, ideeën en gebeden te schenken.