Een reis terug naar het klaslokaal

Moses sliep gewoon buiten op straat en doorzocht vuilbakken om te overleven.  Vandaag is zijn leven helemaal anders…

Back to all stories | Posted on 8 May 18 in Children's storiesKenya Close Up

Moses is een vlijtige student die ervan droomt om ooit dokter te worden.  Het valt moeilijk voor te stellen dat deze talentvolle 12-jarige net een jaar geleden nog op straat woonde en werkte.

In de sloppen van Kasarani bij de stad Eldoret, overleefde Moses als straatkind door in vuilbakken en op vuilnishopen te zoeken naar stukjes metaal en door te bedelen om voedsel.  Het was een hard leven en vaak had hij het koud en was hij hongerig.  Dank zij een bezorgde leerkracht en de zekerheid van een dagelijkse voedzame maaltijd, is hij nu weer thuis en gaat hij terug naar school.

“Een van de zaken die mij heeft weggehaald van de straat was dat mijn hoofdleerkracht zei dat er op school eten zou zijn,” zegt Moses.  “Dat was een grote hulp om mij te doen terugkeren.”

Toen Mevr Mashinga, directeur van de Kapkenduiywo Basisschool opmerkte dat Moses niet langer naar de lessen kwam, besloot zij om in te grijpen.

“Ik vernam dat hij schroot verkocht, en dus zond ik enkele van zijn klasgenoten uit om hem te gaan zoeken,” zegt zij.  “We brachten hem terug naar de klas en vanaf dat ogenblik heeft hij de school niet meer verlaten.  Hij is een goede student en we proberen hem te helpen.  Ik hoop dat Moses een beter leven kan krijgen.”

Zoals veel kinderen in de verarmde stedelijke sloppenwijken in Kenia komt Moses uit een gezin met moeilijkheden, maar hij gaat graag naar school en weet heel goed dat onderwijs de sleutel kan zijn naar een betere toekomst voor hem en voor zijn gemeenschap.

“De meeste kinderen hier hebben een erg moeilijke achtergrond,” zegt hij.  “Onderwijs volgen opent nieuwe wegen: naar de middelbare school gaan, universiteit volgen, een degelijke job krijgen.  In de toekomst zou ik graag dokter worden.  In mijn buurt woont een oude man en hij is erg ziek.  Hij heeft geen familie en is helemaal alleen.  Ik zou willen dokter worden om hem te helpen en mensen zoals hij.”

Men schat dat er tot 300.000 kinderen wonen en werken in de straten van de sloppenwijken rond de steden in Kenia waar zij geconfronteerd worden met extreme armoede, een hard leven en veel onzekerheid.

Mary’s Meals doet er alles aan om ongelooflijk kwetsbare kinderen zoals Moses terug naar de klas te brengen, waar ze kunnen studeren in een veilige en hartelijke omgeving en op die manier hun dromen kunnen waar maken.