Evaluatie van de Impact van Mary’s Meals in Malawi

In het eerste deel van deze blog krijgen we van Gillian Mc Mahon, onze verantwoordelijke voor Beheer, Onderzoek en Fondsen, de nieuwste berichten over ons boeiend nieuw studiewerk dat de impact aantoont van ons werk dat levens verandert.

Lees ook deel twee: HOE MARY’S MEALS GEZINNEN HELPT OM TE INVESTEREN IN HUN EIGEN TOEKOMST

Back to all stories | Posted on 3 June 16 in Blog

We weten al lang dat ons werk een grote impact heeft. Een maaltijd op school voorzien, zodat kinderen zich kunnen concentreren en studeren is een eenvoudig concept dat in iedere context zinvol is. Gedurende de 6 jaar dat ik werk bij Mary’s Meals, heb ik heel regelmatig kunnen vertellen over de positieve veranderingen die door ons programma teweeggebracht worden bij kinderen en gemeenschappen die ik in die periode mocht ontmoeten.

Stelselmatig en standaardsgewijs voert Mary’s Meals routine metingen uit bij al onze programma’s.  Hierbij zien we een merkbare toename van indicatoren zoals het aantal inschrijvingen en aanwezigheden in de  scholen waar Mary’s Meals maaltijden verstrekt. Deze metingen zijn van wezenlijk belang om ons toe te laten er zeker van te zijn dat wij doeltreffend werk verrichten met onze programma’s en dit tot op het hoogst mogelijke niveau. Toch was ons verlangen ook om in staat te zijn om achter deze cijfers te gaan kijken om de meer complexe maar evenzeer belangrijke veranderingen na te gaan die onze programma’s bewerkstelligen. Daarom introduceerden we in 2014 een nieuw meetsysteem, nieuwe evaluatie- en leerstrategieën en gingen van start met een evaluatie gedurende een periode van 5 jaar in Malawi, waar Mary’s Meals over het grootste aantal voedselprogramma’s beschikt.

Leidinggevend personeel van Mary’s Meals begeleidde daartoe focusgroepen met kinderen, vrijwilligers en leerkrachten en maakten overzichten met vergelijkende resultaten tussen twee groepen: enerzijds een groep waar Mary’s Meals dadelijk van start zou gaan met het uitreiken van maaltijden en anderzijds een groep waar Mary’s Meals pas na ongeveer een jaar zou starten.  Gedurende het eerste jaar alleen al werden meer dan 150.000 individuele vragenlijsten afgenomen afkomstig van 1.669 verschillende personen, die een verandering aantoonden bij een brede waaier van indicatoren.

Deze indicatoren werden uitgekozen op basis van een combinatie van internationale maatstaven om de impact van een schoolvoedselprogramma te evalueren, maar evenzeer van ons goed ontwikkeld begrip van het verschil dat Mary’s Meals uitmaakt. We kozen er bijvoorbeeld voor om te kijken naar de aanwezigheden en stopzettingen in de school als standaard markeerpunt van de impact van de schoolmaaltijd. Maar, we namen ook minder evidente thema’s op in ons onderzoek die verband hielden met geluk en welbevinden. Het is immers mijn ervaring - en dit geldt ook voor mijn collega’s die wereldwijd voor Mary’s Meals werkzaam zijn - dat het allereerste wat iedereen vertelt, zowel de kinderen als de leerkrachten als de ouders en de dorpsoversten, is de beschrijving hoe gelukkiger de kinderen zijn en met hen de hele gemeenschap.

Deze studie die ook zal beginnen in Zambia en reeds van start gegaan is in Liberia, werd ontworpen, geleid en uitgevoerd door de mensen van Mary’s Meals en onafhankelijk getoetst gedurende het hele proces door de NGO het Internationaal Opleidings- en Onderzoekscentrum (INTRAC). De supervisie van INTRAC was van groot belang om ervoor te zorgen dat ons werk objectief en geloofwaardig zou zijn. Het was trouwens een plezier om met hen samen te werken.

We waren echt opgetogen met de resultaten van het eerste jaar, waarbij heel duidelijk wordt aangetoond dat de introductie van het voedselprogramma een impact heeft op een waaier van domeinen:

- Meer kinderen schrijven zich in op school
- De kinderen gaan regelmatiger naar school
- De honger in de klas is verminderd
- Afwezigheden en opzeggingen zijn verminderd
- Concentratie en duur van de aandacht  zijn vermeerderd bij de kinderen in de klas
- Als onmiddellijk gevolg van het ontvangen van de schoolmaaltijd van Mary’s Meals zijn er meer kinderen die zeggen dat ze gelukkig zijn op school

De stichter van Mary’s Meals, Magnus, zegt vaak: “Grote aantallen, daar gaat het niet over;  wel gaat het over elk kind”. Toch toont ons onderzoek aan dat de invloed van ons werk belangrijk is voor een groot aantal afzonderlijke kinderen. Hun persoonlijke ervaring kan verschillend zijn, maar hun beoordeling is gelijklopend: de schoolmaaltijden aangeboden door Mary’s Meals betekenen een wereld van verschil voor hun leven.

Het werk gepaard aan dit onderzoek en aan het verslag betekende voor ons team een enorme inspanning, met veel logistieke uitdagingen. Toch was het buitengewoon de moeite waard. Wat ik zelf de grootste uitdaging vond was om het gevoel over te brengen van een trotse mama en tante die je recht in de ogen kijken en je vertellen welke grote invloed een eenvoudige schoolmaaltijd heeft op hun kind en hun gezin, hoe belangrijk dit voor hen is, hoezeer ze ervan afhankelijk zijn.  Dit rapport probeert dit gevoel in cijfers te zetten, samen met de ervaringen van de leerkrachten, de kinderen en hun families. Ik hoop dat dit ook zal lukken.

Je kan het volledige rapport van de studie Evaluatie van de Impact van Mary’s Meals in Malawi: Jaar Een hieronder vinden. Bekijk eveneens het tweede deel van deze blog, waarin Gillian ons zal voorstellen aan een van de gezinnen die ze tijdens haar onderzoek kon bezoeken.

Leer meer over Mary's Meals